Optellus skapar förutsättningar för bra idéer.

Det sägs att nöden är uppfinningarnas moder. Det må vara sant, men jag tror att det också är språket.

Genom att beskriva idéns logik och sätta den i ett större perspektiv kan vi få finansiärernas intresse. Du har idén, kunskapen och tänkta samarbetspartners. Jag har nyckeln till ett flertal offentliga finansiärer och känner systemen.

Tillsammans får vi idén att lyfta…

 

Hållbarhet

Hållbarhet för Optellus är att skapa mervärden för alla inblandade parter före, under och efter projektets gång.

Förnyelse

Projekt drivs för att skapa förändring – det förstår Optellus. Låt oss hjälpa till före och under processen.

Kvalitet

Att driva stora och omfattande projekt är inte alltid så lätt. Optellus erfarenhet skapar förutsättningar för bra resultat.

Kontakt

Oavsett om du behöver hjälp med att formulera varför projektet behövs, vad målen ska vara eller något helt annat. Att vara med så tidigt som möjligt i processen är det bästa som finns. Kontakta mig så pratar vi om vad vi kan göra tillsammans. Ett telefonsamtal eller mail räcker långt.

Ring Charlott på  +46 70 255 25 63
Maila på charlott@optellus.eu

Charlott Larsson

Charlott är civilekonom och har mångårig erfarenhet av offentlig finansiering, projektutveckling, ekonomistyrning och ledarskap .

Charlott gillar helt enkelt att skapa förutsättningar för bra idéer.